KOMISJE KTiNoL

 

Komisja Analizy Leku - przewodniczący:  Prof. dr hab. Zenon Kokot

Komisja Farmakologii i Farmacji Klinicznej oraz Terapii - przewodniczący:  Prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska

Komisja Leku Naturalnego i Biotechnologii - przewodnicząca: Dr hab. Agnieszka Pietrosiuk   

Komisja Projektowania i Syntezy Nowych Leków - przewodniczący: Prof. dr hab. Andrzej Bojarski

Komisja Technologii Postaci Leku i Biofarmacji - przewodnicząca: Prof. dr hab. Renata Jachowicz

Komisja ds. Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym - przewodniczący:  Dr hab. Piotr Rudzki

 

Zespoły Problemowe

Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej - przewodniczący:  Prof. dr hab. Kazimierz Głowniak

Zespół ds. Informacji i Upowszechniania Nauki - przewodnicząca:  Prof. dr hab. Wanda Baer-Dubowska