Zakres działania komitetu obejmuje aktywność w obszarze specjalności przedklinicznych i klinicznych zajmujących się lekiem i farmakoterapią.

Są wśród nich interdyscyplinarne dziedziny poświęcone kompleksowym badaniom leku na etapie przedklinicznym, a w szczególności ocenie potencjalnych właściwości leczniczych substancji i ich biologicznej aktywności oraz zajmujące się syntezą i technologią postaci leków.

Ponadto działania członków komitetu skupiają się wokół farmakologii klinicznej, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości optymalizacji terapii oraz monitorowania jej bezpieczeństwa.