Wanda Baer-Dubowska

ur. 9. maja 1947 r, Poznań

     

     

 

 

 

 

Profesor emerytowany, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

     

Specjalność naukowa

Biochemia farmaceutyczna, kancerogeneza, chemoprewencja, epigenetyka

  

Działalność naukowa i organizacyjna

Stopień doktora nauk farmaceutycznych uzyskała w 1978 roku, stopień doktora habilitowanego w roku 1992, tytuł profesora w 2002 roku;
wypromowała 7 doktorów nauk.

Zagraniczne staże naukowe

 

Institute for Cancer Research, Villejuif, France -Stypendium Rządu Francuskiego,

Stypendium  FEBS, kontrakt INSERM 1980,1982; University of Texas M.D. Anderson Cancer Center Science Park-Research Division, Smithville TX, USA project investigator 1987-1989; staff position 1993-1996.

Najważniejsze opublikowane prace (5):

Baer-Dubowska W., Morris R.J., Gill R.D., DiGiovanni J. (1990) Distribution of covalent DNA adducts in mouse epidermal subpopulations after topical application of benzo[a]pyrene and 7,12-dimethylbenz[a]anthracene. Cancer Res. 50, 3048.

Baer-Dubowska W., Nair R.V., Cortez C., Harvey R.G., DiGiovanni J. (1995) Covalent DNA adducts formed in mouse epidermis from dibenz[a,j]anthracene: evidence for the formation of polar adducts. Chem.Res.Toxicol. 8, 292.

Paluszczak J., Krajka-Kuźniak V., Baer-Dubowska W. (2010). The effect of dietary polyphenols on the epigenetic regulation of gene expression in MCF7 breast cancer cells. Toxicol.Lett. 192, 119.

Majchrzak-Celińska A., Paluszczak J., Kleszcz R., Magiera M., Barciszewska AM., Nowak J., Baer-Dubowska W. (2013) Detection of MGMT, RASSF1A, p15INK4B and p14ARF promoter methylation in circulating tumor-derived DNA of brain cancer patients. JApplGen.54, 335.

Narożna M, Krajka-Kuźniak V,  Kleszcz R,  Baer-Dubowska W (2022) Indomethacin and Diclofenac Hybrids with Oleanolic Acid Oximes Modulate Key Signaling Pathways in Pancreatic Cancer Cells. Int. J. Mol. Sci 23,1213.

Najważniejsze osiągnięcia naukowe:

Charakterystyka adduktów  metabolitów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z DNA i ich powiązania z mutacjami w onkogenie Ras  prowadzącymi do inicjacji kancerogenezy płaskonabłonkowych raków skóry.

Wyjaśnienie niektórych aspektów mechanizmu działania chemoprewencyjnego naturalnie występujących kumaryn i polifenoli oraz syntetycznych koniugatów pochodnych kwasu oleanolowego z NSLP.

Badania z zakresu epigenetyki: Wyselekcjonowanie genów, których metylacja może mieć znaczenie prognostyczne w nowotworach głowy i szyi  oraz guzów mózgu. Stwierdzenie korelacji między profilem metylacji w tkance guza i wolnokrążącym DNA wyizolowanym z surowicy pacjentów.

 

Funkcje w strukturach PAN :

Członek Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN (2002-2013);Wice –przewodnicząca Komitetu Terapii i Nauk o Leku (2013-2019), Sekretarz Komitetu Terapii i Nauk o Leku (2020-2023); Członek Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN (2001-2018)

Funkcje poza strukturami PAN:

Kierownik Katedry Biochemii Farmaceutycznej 1997-2017; prorektor AMP (1999-2002); Kierownik Podyplomowych Studiów z zakresu Analityki Medycznej (2007-2018); rzecznik dyscyplinarny UMP (2009-2017); członek Senatu UMP 92012-2016);  pełnomocnik Rektora ds. współpracy z Uniwersytetem w Linköping, Szwecja (2000-2017);

Członek American Association for Cancer Research, European Association for Cancer Research, International Society of Cancer Chemoprevention ,  European Environmental Mutagen Society (sekretarz , członek Prezydium 2004-2006),  Polskiego Towarzystwa Biochemicznego ( Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 2014-2024,  członek  ZG 2008-2014), Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,  przewodnicząca  Komisji Chemii Klinicznej (2010-2018).

Nagrody, odznaczenia, wyróżnienia:

Nagroda Indywidualna   Ministra Zdrowia 1992; Nagroda Zespołowa Ministra Zdrowia 2009;Nagroda Indywidualna Ministra Zdrowia za całokształt osiągnięć 2014; Nagroda im. Biegańskiego 1.stopnia 2008; Złoty Krzyż Zasługi 2003; Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 2019; Medal Uniwersytetu im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2018; Medal 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego 2019.